ติดต่อหน่วยงาน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ติดต่อ

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์

02-2788400-19 ต่อ 8431,1621 หรือ 02-2985638

ติดต่อสอบถาม

กรอกข้อความเพื่อส่งถึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

แผนที่จาก Google Map