โครงการ พายเรือเพื่อเจ้าพระยา 10 วัน 10 จังหวัดเก็บขยะได้ 2,315กิโลกรัม

พายเรือเพื่อเจ้าพระยา 10 วัน 10 จังหวัด Cr: สส./กสพ.

โพสต์โดย สื่อสาร สิ่งแวดล้อม เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2019