(นายสุรชัย อจลบุญ)รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมเดินรณรงค์ ณ ตลาดโก้งโค้ง จ อยุธยา