รมว ทส เปิดกิจกรรมท็อปงดให้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 3 ของเดือน ณ ท็อป เซ็นทรัลพระราม 9