ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ ๕

 

ชื่อโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) บ้านท่า หมู่ที่ ๕

ประเภทศูนย์เรียนรู้ : กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

รายละเอียด

 เปิด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ ๕” ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ณ ศูนย์เรียนรู้ผักตบชวาบ้านท่า หมู่ที่ ๕ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก
 นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด

ที่ตั้ง :หมู่ที่ ๕ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัด :จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกัด : 17.62009 ,100.09929