โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านกู่แก้ว

ชื่อโครงการ :โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านกู่แก้ว เทศบาลตำบลกู่แก้ว จ.อุดรธานี

ประเภทศูนย์เรียนรู้ : กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

รายละเอียด :
L ชุมชนขนาดใหญ่ ประจำปี 2560

รางวัลชมเชย

ที่ตั้ง :ชุมชนบ้านกู่แก้ว เทศบาลตำบลกู่แก้ว จ.อุดรธานี

จังหวัด :จังหวัดอุดรธานี

พิกัด : 17.17222 ,103.15306

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง