โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

ชื่อโครงการ :โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง

ประเภทศูนย์เรียนรู้ : กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

รายละเอียด :
L ชุมชนขนาดใหญ่ ประจำปี 2560

รางวัลชมเชย

ที่ตั้ง :ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง

จังหวัด :จังหวัดระยอง

พิกัด : 12.80560 ,01.62147

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง