ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) บ้านชุมชนหัวถนน

ชื่อโครงการ : ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) บ้านชุมชนหัวถนน

ประเภทศูนย์เรียนรู้ : กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

รายละเอียด
โครงการประกวดครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะ
โครงการขยะพิษแลก ไข่,พันธ์ผัก
โครงการขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้ (มะละกอ,ไผ่)
ธนาคารปลารับแลกขยะรีไซเคิล
โครงการประกวดคำขวัญเยาวชนคัดแยกขยะ

ที่ตั้ง :ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัด :จังหวัดขอนแก่น

พิกัด :16.445987 ,102.868408

เอกสารเพิ่มเติม