ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านควนโดนใน

ชื่อโรงเรียน : ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านควนโดนใน

ประเภทศูนย์เรียนรู้ : กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

รายละเอียด :
- ลดเมืองร้อน ด้วยการลดปริมาณขยะ สู่ชุมชนปลอดขยะ
- ชุมชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน
- กิจกรรมขยะแลกไข่
- ธนาคารวัสดุรีไซเคิล
- ร้านค้าศูนย์บาท

ที่ตั้ง : ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน

จังหวัด : สตูล

พิกัด : 6.791365 ,100.075673

ผู้ประสานงาน : นายบัญชา มาลินี (ผู้นำชุมชน)

โทรศัพท์ : 0895993234

เอกสารที่เกี่ยวข้อง