ข้อมูลปี พ.ศ.: 2558
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ที่ตั้ง : บ้านเขางาม หมู่ที่ 1 ถนนบ้านกลาง-ในยวนแขก ตำบลคลองบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 5
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 5
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 4