ข้อมูลปี พ.ศ.: 2534
ชื่อสถานที่. : เทศบาลตำบลคลองพน
ที่ตั้ง : หมู่1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 4
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 2
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 3