ข้อมูลปี พ.ศ.: กรุณาเลือก
ชื่อสถานที่. : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
ที่ตั้ง : หมู่ 1 ถนนบ้านทุ่ง ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 1.5
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 0.8
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 0