ข้อมูลปี พ.ศ.: 2546
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : บ้านแม่สาบ ม.1 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 2
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 7
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 6
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: