ข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะบ้านตาล
ที่ตั้ง : ต.บ้านตาล อ.ฮออ จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 1000
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 80
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 0