ข้อมูลปี พ.ศ.: 2555
ชื่อสถานที่. : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี รุ่งเรืองพัฒนา
ที่ตั้ง : 9 ม.11 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 5
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 15
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 8
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: