ข้อมูลปี พ.ศ.: 2554
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : ม.8 ต.หนองแดง อ.แม่ริม จ.น่าน
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 1
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 5.6
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 0
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: