ข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : บ่อชยะเทศบาสลเมืองพระพุทธบาท
ที่ตั้ง : ม.5 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 166
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 7
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 1
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: