ข้อมูลปี พ.ศ.: 2545
ชื่อสถานที่. : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ทม.บ้านไผ่
ที่ตั้ง : ม.โนนทอง ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านำผ่ จ.ขอนแก่น
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 55
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 9
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 50