ข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : ทม.อรัน
ที่ตั้ง : บ้านดอยผดุง ต.คูเมือง อ.วารินคำราบ จ.อุบลราชธานี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 0
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 10
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 4