ข้อมูลปี พ.ศ.: 2548
ชื่อสถานที่. : บ้านน้ำปลีก
ที่ตั้ง : ม.9 ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 23
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 34.73
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 2.5