ข้อมูลปี พ.ศ.: 2553
ชื่อสถานที่. : หนองเขียวโพน
ที่ตั้ง : ม.1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 3
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 4.5
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 0.6
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: