ข้อมูลปี พ.ศ.: 2557
ชื่อสถานที่. : ทต.อปท.
ที่ตั้ง : ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 35
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 6
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 12