ข้อมูลปี พ.ศ.: 2543
ชื่อสถานที่. : บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองเลย
ที่ตั้ง : ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 50
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 20
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 130