ข้อมูลปี พ.ศ.: 2539
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : ม.1 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 125
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 3
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 3