ข้อมูลปี พ.ศ.: 2543
ชื่อสถานที่. : สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ที่ตั้ง : ดอยผดุง ถ.วาริณ-เดชอุดม ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 8125
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 200
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 0