ข้อมูลปี พ.ศ.: 2542
ชื่อสถานที่. : ลานเทกองรอการฝังกลบ
ที่ตั้ง : ต.วังชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 47
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 8
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 2.2
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: