ข้อมูลปี พ.ศ.: 2544
ชื่อสถานที่. : ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยบ้านเนินพยอม
ที่ตั้ง : เลขที่ 5 ถ.เทศบาลบำรุง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 41
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 10
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 100