ข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์ยี่ จำกัด
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 0
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 0
ระบบกำจัดขยะ : แบบผสมผสาน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 3.5