ข้อมูลปี พ.ศ.: 2554
ชื่อสถานที่. : ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
ที่ตั้ง : ม.3 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 429
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 30
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 1000