ข้อมูลปี พ.ศ.: 2549
ชื่อสถานที่. : หมู่2 บ้านลำชะล่า
ที่ตั้ง : ม.2 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 9
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 2
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 600