ข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : ทม.จันทบุรี
ที่ตั้ง : ต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 0
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 19
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 2.14