ข้อมูลปี พ.ศ.: 2534
ชื่อสถานที่. : ศูนย์จัดการขยะ RDP
ที่ตั้ง : ม.1 ถ.บโนนสูง-บ.กระเจา ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกศ
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 10.64
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 3
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 5.03