ข้อมูลปี พ.ศ.: 2560
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะบริษัทบ้านโป่งบริหารจัดการขยะ
ที่ตั้ง : 190 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 4
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 5
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 80