ข้อมูลปี พ.ศ.: 2537
ชื่อสถานที่. : ศูนย์บริการกำจัดขยะมูลฝอย
ที่ตั้ง : ม.1 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 13
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 2
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 9