ข้อมูลปี พ.ศ.: 2542
ชื่อสถานที่. : สถานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสระยายโสม
ที่ตั้ง : ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 14
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 3
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 0