ข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : บ้านตาล
ที่ตั้ง : ม.7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 0
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 0
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 150000