ข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะแม่แรม
ที่ตั้ง : ม.10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จงเชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 17
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 10
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 1450