ข้อมูลปี พ.ศ.: 2559
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : เอกชน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 2.1
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 5
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 1500