ข้อมูลปี พ.ศ.: 2560
ชื่อสถานที่. : อบต.บ้านหม้อ
ที่ตั้ง : ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พิขัย จ.อุตรดิตถ์
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 3
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 5
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 0