ข้อมูลปี พ.ศ.: 2548
ชื่อสถานที่. : เทศบาลป่าตันนาครัว
ที่ตั้ง : ม.4 ต.ป่าตัน อ.แม่ทา จ.ลำปาง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 18
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 4
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 600