ข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : สถานี่กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่
ที่ตั้ง : หมู่3 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 135
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 12
ระบบกำจัดขยะ : เตาเผา
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 200