ข้อมูลปี พ.ศ.: 2548
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะเทศบาลตําบลคลองท่อมใต้
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 10
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 2
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 12