ข้อมูลปี พ.ศ.: 2536
ชื่อสถานที่. : สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแหลมสัก
ที่ตั้ง : ซ.ไสโต๊ะดํา หมู่ที่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 462161
พิกัด UTM Y : 915832
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 5
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 5
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 2.5
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: