ข้อมูลปี พ.ศ.: 2535
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะมูลฝอย เทศบาลตําอ่าวลึก
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 469298
พิกัด UTM Y : 926090
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 4
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 4
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 6
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: