ข้อมูลปี พ.ศ.: 2538
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะเทศบาลตําบลเขาพนม
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 29
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 4
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 7
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.: