ข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
พิกัด UTM X : 490073
พิกัด UTM Y : 988251
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : รัฐบาล
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.): 251
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. (กิโลเมตร) : 11
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย (ตัน) : 50