?ขยะพลาสติก? ทั่วไทย2ล้านตันต่อปี ทส.ชี้วิกฤตโลก-ชวนลดปริมาณ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน นายประลอง ดำรงไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นางณัฐริกา วายภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 ภายใต้แนวคิดคนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤตโลกร้อนนายประลอง แถลงว่า สืบเนื่องในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก โดยในปี 2561 เครือข่ายวันคุ้มครองโลกได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลกยุติมลพิษขยะพลาสกติก (End Plastic Pollution) เนื่องจากขยะพลาสติกกลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันปัญหาโลกร้อน ซึ่งนานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นหารือควบคู่กัน โดยองค์กรระหว่างประเทศได้ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สร้างแบบจำลองอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกในช่วงปี 2444-2643 พบว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกจะสูงขึ้นระหว่าง 0.3-4.8 องศาเซลเซียส 

หมวดหมู่: ขยะล้นเมือง