ร่วมกันลดมลพิษ เพื่อความสมบูรณ์ของทะเล และสิ่งแวดล้อมของเรา

"เราไม่เคยทิ้งขยะลงทะเลสักหน่อย"
"บ้านเราก็ไม่ได้อยู่ริมน้ำ"
"เราก็ไม่เคยทิ้งอะไรลงแหล้งน้ำเลย" 
"เราก็ไม่เคยทิ้งขยะเกลื่อนกลาด"
"งั้นเราก็ไม่ใช่คนที่ทำให้สภาพแวดล้อมในทะเลเสียน่ะสิ" เราแน่ใจแล้วหรือ??
หากเราใช้ชีวิตประจำวันแบบต้องจับจ่ายใช้สอย ของกิน ของใช้ในบ้าน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้แต่เท่าที่จำเป็นก็ตาม เราก็ยังคงปฏิเสธได้ยากว่า ชีวิตเรากับพลาสติกยังคงมีความใกล้ชิดกันอยู่มากในโลกปัจจุบัน เพราะใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของพลาสติกที่ชัดเจน อย่างถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องอาหาร หรือภาชนะต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ แล้ว เสื้อผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด(ซึ่งมีส่วนประกอบของไมโครบีดส์ (Micro-bead) ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่ง) ไม่ว่าจะเป็น ยาสีฟัน ครีมอาบน้ำ หรือผงขัดผิวต่างๆ ให้หลายๆยี่ห้อ หนังเทียมที่คุณผู้หญิงจำนวนมากถือ สะพายกันสวยงาม
ล้วนแล้วแต่มีวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตที่เป็นเม็ดพลาสติกทั้งสิ้น
"แล้วยังไง ก็เราไม่ได้ทิ้งเกลื่อนกลาด ไม่ได้ทิ้งลงแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเลสักหน่อย?"เจ้าผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ไม่ได้ไปไหน ยังคงอยู่กับเราและสิ่งแวดล้อมต่อไป เพราะมันจะเกิดการแตกตัวจนมีขนาดเล็กมากๆ ที่เราเรียกว่า ไมโครพลาสติก ที่มีทั้งที่กลายเป็นสารแขวนลอยปะปนในแหล่งน้ำ จากผืนดินสู่ลำคลอง จากลำคลองสู่แม่น้ำ จากแม่น้ำสู่ท้องทะเล และชนิดที่เล็กมากๆ
ยากที่จะมองด้วยตาเปล่าก็มี และยังสามารถปลิวไปในอากาศ ไปตกที่ใดก็ได้
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ได้ทำการศึกษาปริมาณของไมโครพลาสติก (ชนิด Primary Microplastic ขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ) ซึ่งมีรายงานเมื่อปี 2560 ว่า เจ้าไมโครพลาสติกเหล่านี้ ที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเหล่านี้ ถูกพบในแม่น้ำ และทะเลทั่วโลกในรูปแบบของขยะประมาณ 0.8 -2.5 ล้านตันต่อปี ซึ่ง 98% มาจากกิจกรรมทางบก และเพียง 2% เท่านั้นที่มาจากกิจกรรมทางทะเล และมากกว่าครึ่งที่ลงสู่ทะเล เป็นเส้นใยสังเคราะห์จากการซักล้าง และยางล้อที่สึกหรอจากการขับขี่ แลเส้นทางที่นำไมโครพลาสติกเหล่านี้ลงสู่ทะเล มาจากการชะล้างของถนน 66% ระบบบำบัดน้ำเสีย 25% การพัดพาของลม 7% และอื่นๆอีก 2%นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยจำนวนมากที่ระบุว่า ไม่โครพลาสติกสามารถอยู่ในแพลงตอนและสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อห่วงโซ่อาหาร เพราะเป็นสารพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งนั่นก็หมายถึงการส่งต่อมายังมนูษย์เมื่อเข้าสู่ร่างกาย แต่ทั้งนี้ งานวิจัยก็ไม่ได้ยืนยันผลการวิจัยไปในทิศทางนี้เสียทั้งหมด ถึงอย่างไรก็ตาม หากเรามีข้อมูล สังเกต และดำเนินชีวิตแบบคิดเยอะขึ้นอีกนิด จะกิน จะใช้อะไร นึกถึงการเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะคะ เพื่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของลูก หลานเราในอนาคตมาถึงตอนนี้ เราๆ ท่านๆ ยังคงคิดเหมือนตอนต้นหรือไม่? ชวนคิด ชวนแลกเปลี่ยนวันนี้วันทะเลโลก 8 มิถุนายน "มะมา...ร่วมกันลดมลพิษ เพื่อความสมบูรณ์ของทะเล และสิ่งแวดล้อมของเรา"ข้อมูลจาก Primary Microplastics in the Ocean, IUCN
ภาพจาก 
สำนักระบายน้ำ การจัดการขยะคลองลาดพร้าว
Nation Photos ภาพชุด ขยะเต็มคลอง "คลองเตย"
https://www.isranews.org/isranews-news/58380-fish.html
https://elitzagermanov.wordpress.com/

หมวดหมู่: วิกฤตทะเลไทย