ลดนักท่องเที่ยวเกาะล้านแก้ปัญหาขยะ น้ำไม่เพียงพอ

ลดนักท่องเที่ยวเกาะล้านแก้ปัญหาขยะ น้ำไม่เพียงพอ

หมวดหมู่: วิกฤตทะเลไทย