ประเทศอินเดียประกาศห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งภายในปี 2565

ประเทศอินเดียประกาศห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งภายในปี 2565เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของประเทศอินเดีย ได้ประกาศว่าจะห้ามการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งภายในปี 2565 โดยจะเริ่มจากเมืองเดลีเป็นแห่งแรกการประกาศของนายกรัฐมนตรีอินเดียในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการที่เข้มข้นที่สุดในบรรดาประเทศต่าง ๆ ในโลกที่สัญญาว่าจะลงมือแก้ปัญหามลภาวะจากพลาสติกอย่างจริงจังแม้ปริมาณการใช้พลาสติกต่อประชากรในประเทศอินเดียจะต่ำกว่าประเทศในชาติตะวันตกอยู่มาก แต่จำนวนประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคนของอินเดีย และสภาพเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก อาจทำให้ความพยายามในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างไม่ง่ายนักเมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การสหประชาชาติ ได้รายงานว่า มากกว่า 50 ประเทศในโลกกำลังดำเนินการรณรงค์เพื่อลดการใช้พลาสติก เช่น การห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในหมู่เกาะกาลาปากอส, การห้ามใช้กล่องโฟมในประเทศศรีลังกา, หรือการส่งเสริมให้ใช้ถุงที่ย่อยสลายได้ในประเทศจีนท่ามกลางความพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว ท้องทะเลและมหาสมุทรในโลกยังคงต้องเผชิญกับขยะพลาสติกหลายล้านตันในแต่ละปีที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์น้ำและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้มีการพบพลาสติกขนาดเล็ก หรือไมโครพลาสติกในน้ำประปา และอาหารของมนุษย์แล้วทั่วโลก และตามรายงานของ World Economic Forum ระบุไว้ว่า ภายในปี 2593 โลกจะมีขยะพลาสติกมากกว่าจำนวนปลาในทะเลเสียอีก หากเราไม่ลงมือแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันนี้รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่า การใช้มาตรการทางภาษีและการห้ามใช้พลาสติก เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดขยะพลาสติกหากมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดรายงานดังกล่าวได้ระบุต่อไปอีกว่า การรณรงค์ลดขยะพลาสติกจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือในวงกว้างจากภาคธุรกิจ เช่น ผู้ผลิตพลาสติก ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีทางเลือกให้สังคมสามารถนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำได้

ขอบคุณข้อมูลจาก World Economic Forum#อินเดีย
#รักษ์โลกเลิกพลาสติก
#ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้อย่าใช้ดีกว่า
#สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
#SDG14_LifeBelowWater 


หมวดหมู่: ขยะพลาสติก